Taideohjaus valokuvan keinoin

Satu Aalto (YTM valokuvaaja)

Turkulainen kohtaava kulttuurityöläinen, joka hahmottaa maailmaa mahdollisuuksien ja tekemisen kautta. Tiede, taide ja käytäntö yhdistyvät minussa konkreettisesti. Valokuvaohjausta toteutan tarkoituksella pääsääntöisesti kännykkäkameroin, näin toiminta pysyy avoimena mahdollisimman monille.

Ohjauksessa käytössä:

Erilaiset kuvaustehtävät, kamera suunnataan itsestä ja muokatuista selfieistä ulospäin, kohti meitä ympäröivää maailmaa.

  • Kuvan katsomisen mahdollisuudet
  • Kuvanlukutaito / Medialukutaito
  • Erilaiset tekniikkakokeilut, kuten pigmentinsiirto, kollaasitekniikka ja itse tehdyt suotimet ja filtterit
  • Kuvan kompositiot, kuvan ja tekstin suhde toisiinsa
  • Näyttelykäynnit ja oman näyttelyn järjestäminen

NYKYHETKI ON MUUTTUVA

Digitaalinen kuvaus: Sisältö edellä. Työpajakokonaisuuteen sisältyy kuvaustehtäviä, esimerkiksi ‘Tiloissa’, ‘Maisemissa’, ‘Nyt’ - teemoilla. Valokuvauksen keinoin opitaan ymmärtämään ympäröivästä maailmasta, ja kenties sitä kautta myös itsestä. Kuvan jatkotyöstö mahdollista esimerkiksi pigmentinsiirtomenetelmää hyödyntäen. Toteutettavissa kännykkäkameroin / digikameroin.

HETKEN KESTÄVYYDESTÄ – NYKYHETKEN HEKTISYYDESTÄ

Analogiset menetelmät: Tekniikka edellä. Työpajakokonaisuuteen sisältyy oman ympäristön kuvaus ja kuvatusta materiaalista työstettävä teos. Työpajassa opitaan valokuvauksen keinoin hetken kestämisestä. Myös nykyajassa odottaminen ja pysähtyminen on sallittua, kaikki ei ole välittömästi tässä. Hektisessä maailmassa kaikkia asioita ei edelleenkään näe heti. Toteutettavissa filmikameroin / kertakäyttökameroin.Valokuvaohjausta, koulutaiteilua, taideohjausta, korttelitaiteilua – osallistavaa kulttuurityöpajatoimintaa. Pääpainona media- ja kuvanlukutaidon opetus, kriittisen ja tutkivan ajattelun kehitys sekä kokonaisvaltainen valokuvauksen teoreettinen ja sisällöllinen ohjaus. Käytössä sekä kamera että mobiili.

Yhteystiedot:
instagram: @kuvaaalto puh. 040 507 9357 tai satu (ät) satuaalto.com (Ansioluettelo, Satu Aalto)